Aktuális híreink

Nincsenek aktuális hírek.

A hírekhez

 
 

Keresés

 

Az óvodában zajtó nevelési munkáról

Gyermekszerető, empatikus, de következetes Óvodai nevelésünk során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni különbségeit. Az Óvodai nevelést a Családi nevelést kiegészítő szocializációnak tekintjük egy sajátos természeti és társadalmi közegben, amelyben számítunk a Szülők együttműködésére.

Pedagógiai programunk tevékenységrendszere és óvodánk tárgyi - és személyi környezete biztosítja a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Nevelésünk megteremti az -óvó-védő,-szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciót, -a következő életszakaszba lépés pszichikus (értelmi, érzelmi, testi) feltételeit. 

Intézményünkben a fejlődést elősegítő tartalmak tervezésénél a komplexitást szem elõtt tartva szervezzük a nevelést. Ez azt jelenti, hogy naponta egy-egy téma köré fûzve minél több oldalról megközelítve szervezzük a gyermeki tevékenységeket, tapasztalat szerzést. A környezet felefedezését nemcsak óvodai, hanem lakóhelyünk adottságainál fogva természeti, külső helyszínen is biztosítjuk.

A tevékeny hétköznapokat jelesnapok és ünnepnapok beépítésével színezzük.

Természetes életkori sajátosságuk a óvodásoknak az, hogy játék tevékenységén keresztül fejlõdnek a legjobban . Az óvodában minden játékosan történik, a spontán ismeretszerzésre lehetőséget biztosítunk.

Kiemelten kezeljük a nevelés során: - közösségi nevelés, személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, gyermekvédelem, tehetséggondozás, egészség és környezettudatos magatartás kialakítása, hagyományápolás, értékközvetítés.

A csoportok szervezésénél biztosítjuk azt az igényt, hogy legyen lehetőség a gyermekeknek saját életkorú társaikkal való közösségben, homogén csoportban való nevelkedésre, de lehetőség van nagy családias légkörben testvérek együtt nevelésére is vegyes életkorú  csopprtban.

A szülõi identitásnak el kell fogadnia az intézmény jellegét.

Aktuális híreink

Nincsenek aktuális hírek.

A hírekhez

Keresés

 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda – © 2024 minden jog fentartva